State bank net banking form - info site Free Warez on forum fulloku.com
  • Anasayfa
  • »
  • HД±zlД± OkumanД±n FaydalarД±

             Okumak, dünyaya geldiДџimiz andan itibaren birçok eДџitim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili öДџrenme yoludur. KitaplarД±n bir faydasД± da kendinizi ifade etme kabiliyetini geliЕџtirir. Kelime haznelerin geliЕџmesini saДџlar. Kelime hazneleri ne kadar geniЕџ olursa günlük hayattaki konuЕџmalar da o kadar dikkat çekici olur. Okurlar istediДџi ortamda istediДџi Еџekilde ifade etme yeteneДџine sahip olur. Böylelikle bireyin özgüveni artar.

Sahip olduklarД± bilgilerin %60’Д±nД± bu yolu kullanarak edinen geliЕџmiЕџ ülke toplumlarД±, günümüzde daha fazla okuma alД±ЕџkanlД±ДџД± sahip olmanД±n saДџladД±ДџД± avantajlarД± her alanda yaЕџamaktadД±r. Geri kalmД±Еџ toplumlarД±n karЕџД±laЕџtД±klarД± sorunlarД±n birçoДџunun kaynaДџД±nda ise eДџitimsizlik yer almaktadД±r. HД±zlД± okumanД±n diДџer faydalarД±;

1.       Okuma yanlД±ЕџlarД±ndan kurtarД±r.

2.       Beyini iki yönlü kullanarak zihinsel potansiyelleri daha aktif kullanmayД± saДџlar.

3.       Mevcut okuma hД±zД±nД± ortalama olarak 2-4 kat arttД±rД±r.

4.       Dikkat ve konsantrasyon süresi ortalama  % 50 oranД±nda artar.

5.       AmaçlД± ve süreli okuma becerilerini geliЕџtirir.

6.       HafД±zayД± geliЕџtirir.

7.       Okuma, ders çalД±Еџma dolayД±sД±yla öДџrenme zevkli bir hale gelir.

8.       Göz kaslarД± ve görme kabiliyeti geliЕџtiДџi için okurken gözler yorulmaz.

9.       DüЕџünceleri olgunlaЕџtД±rД±p, besleyip, geliЕџtiren ve çabuklaЕџtД±ran ana kaynaklardan biridir.

10.   Stresi azaltД±r.

11.   ZamanД± daha verimli kullanmayД± saДџlar

12.   Zihni geliЕџtirir ve tembellikten kurtarД±r.

13.   Olaylara farklД± bakmasД±nД± saДџlar.

14.   OkunanД± anlama – hatД±rlama gücünü kuvvetlendirir.

15.   Toplumsal iliЕџkilerin kalitesini artД±rД±r.

16.   KД±sa zamanda daha çok bilgi öДџrenmeyi saДџlar.

17.   Her yazД±nД±n aynД± amaçla okunmadД±ДџД±nД± ve aynД± hД±zda okunamayacaДџД± mantД±ДџД± sayesinde esnek okuyucu olmayД± saДџlar.

18.   Karar verme ve hayal etme yeteneДџini geliЕџtirir.

19.   EДџitim hayatД±ndaki baЕџarД±larД± artД±rД±r.

20.   Meslek hayatД±ndaki baЕџarД±larД± pekiЕџtirir.

21.   SД±navlarda zaman problemini ortadan kaldД±rД±r.

22.   OkunanД± bir bütünlük içinde daha kolay anlamayД± saДџlar.

23.   Daha hД±zlД± ve daha iyi anlayarak okunur.

24.   Okumadan hiçbir evraka imza atmamayД± saДџlar.